Тарифа

ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, УСЛУГИТЕ И РАЗХОДИТЕ СЪБИРАНИ И ДЪЛЖИМИ НА „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ“ ООД ОТ КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛИ ЗА УСЛУГИТЕ И ПРОДУКТИТЕ ОБЯВЕНИ НА  WWW.HAPPYCREDIT.BG

  1. 1. Такси за удължаване по потребителски кредити Happy  Credit до Заплата.

Такси за предоставяне на допълнителна, незадължителна услуга за удължаване на падежа за връщане на сумата по потребителски кредити. Размер на таксата за едно удължаване според срока:

Размер на отпуснатия КредитТакса за Удължаване срока на Договора за 30 ДниТакса за Удължаване срока на Договора за 45 ДниТакса за Удължаване срока на Договора за 60 ДниТакса за Удължаване срока на Договора за 75 ДниТакса за Удължаване срока на Договора за 90 Дни
100 лв.23.30 лв.33.30 лв.43.40 лв.58.25 лв.69.90 лв.
200 лв.46.65 лв.69.95 лв.93.20 лв.116.50 лв.139.80 лв.
300 лв.69.90 лв.104.85 лв.139.80 лв.174.75 лв.209.70 лв.
400 лв.93.20 лв.139.80 лв.186.40 лв.233.00 лв.279.60 лв.
500 лв.116.50 лв.174.75 лв.233.00 лв.291.25 лв.349.50 лв.
600 лв.139.80 лв.209.70 лв.279.60 лв.349.50 лв.419.40 лв.
700 лв.163.10 лв.244.65 лв.326.20 лв.407.75 лв.489.30 лв.
800 лв.186.40 лв.279.60 лв.372.80 лв.466.00 лв.559.20 лв.
900 лв.209.70 лв.314.55 лв.419.40 лв.524.25 лв.629.10 лв.
1000 лв.233.00 лв.349.50 лв.466.00 лв.582.50 лв.699.00 лв.
1100 лв.256.30 лв.384.45 лв.512.60 лв.640.75 лв.768.90 лв.
1200 лв.279.60 лв.419.40 лв.559.20 лв.699.00 лв.838.80 лв.
1300 лв.302.90 лв.454.35 лв.605.80 лв.757.25 лв.908.70 лв.
1400 лв.326.20 лв.489.30 лв.652.40 лв.815.50 лв.978.60 лв.
 1500 лв. 349.50 лв. 524.25 лв. 699.00 лв.873.75 лв.1048.50 лв.
1600 лв.372.80 лв.559.20 лв.745.60 лв.932.00 лв.1118.40 лв.
1700 лв.396.10 лв.594.15 лв.792.20 лв.990.25 лв.1188.30 лв.
1800 лв.419.40 лв.629.10 лв.838.80 лв.1048.50 лв.1258.20 лв.
1900 лв.442.70 лв.664.05 лв.885.40 лв.1106.75 лв.1328.10 лв.
2000 лв.466 лв.699 лв.932 лв.1165 лв.1398.00 лв.
2100 лв.489.30 лв.733.95 лв.978.60 лв.1223.25 лв.1467.90 лв.
2200 лв.512.60 лв.768.90 лв.1025.20 лв.1281.50 лв.1537.80 лв.
2300 лв.535.90 лв.803.85 лв.1071.80 лв.1339.75 лв.1607.70 лв.
2400 лв.559.20 лв.838.80 лв.1118.40 лв.1398 лв.1677.60 лв.
2500 лв.582.50 лв.873.75 лв.1165 лв.1456.25 лв.1747.50 лв.
  1. 2. Разходи дължими при забава на плащането на вноски от страна на Кредитополучателите, за кредитни продукти Happy Credit до Заплата, Happy Credit Плюс и Happy Credit IPO:
Вид на Кредитен Продукт

Начин на начисляване и размер на разходите*

 

Потребителски кредит Happy Credit до Заплата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Потребителски Кредит Happy Credit Плюс

 

 

 

 

 

Ипотечен Кредит Happy Credit IPO

 

Тарифа за заемни суми до 300.00 лв.

1. На четвърти и на осми ден от забавата на  всяка погасителна вноска, Кредитополучателят дължи на Кредитодателя заплащането на сума в размер на 10,00 лв. (десет лева). На единадесетият ден от забавата на всяка погасителна вноска, Кредитополучателят дължи на Кредитодателя заплащането на 15,00 лв. (петнадесет лева). На двадесети и на двадесет и пети ден от забавата на всяка погасителна вноска, Кредитополучателят дължи на Кредитодателя заплащането на 20,00 лв.  (двадесет  лева). Максималният размер на тези нaчислени разходи не може да надвишава 75,00 (седемдесет и пет) лева за потребителски кредити в размер до 300,00 лв.

2. Кредитополучателят дължи и разходите за извънсъдебно събиране на вземането при забава в плащането, на която и да е от погасителните вноски, които се изразяват в  комисионни, адвокатски хонорари или разходи при ангажиране на човешки ресурс за извънсъдебно събиране на вземането. Тези разходи не могат да надвишават сумата в размер на 150,00 лв. (сто и петдесет лева).

 

Тарифа за заемни суми от 301.00 лв. до 800.00 лв.

1. На четвърти и на осми ден от забавата на всяка погасителна вноска, Кредитополучателят дължи на Кредитодателя заплащането на сума в размер на 20,00 лв. (двадесет лева). На единадесетият ден от забавата на всяка погасителна вноска, Кредитополучателят дължи на Кредитодателя заплащането на 30,00 лв. (тридесет лева). На двадесети и на двадесет и пети ден от забавата на всяка погасителна вноска, Кредитополучателят дължи на Кредитодателя заплащането на 30,00 лв. (тридесет лева). Максималният размер на тези нaчислени разходи не може да превишава 130,00 (сто и тридесет) лева за заемни суми в размер от 301,00 лв. до 800.00 лв.

2. Кредитополучателят дължи и разходите за извънсъдебно събиране на вземането при забава в плащането, на която и да е от погасителните вноски, които се изразяват в комисионни, адвокатски хонорари или разходи при ангажиране на човешки ресурс за извънсъдебно събиране на вземането. Тези разходи не могат да надвишават сумата в размер на 150,00 лв. (сто и петдесет лева). 

 

Тарифа за заемни суми от 801.00 лв. до 1500.00 лв.

1.На четвърти и на осми ден от забавата на  всяка погасителна вноска, Кредитополучателят дължи на Кредитодателя заплащането на сума в размер на 30,00 лв. (тридесет лева). На единадесетият ден от забавата на всяка погасителна вноска, Кредитополучателят дължи на Кредитодателя заплащането на 40,00 лв. (четиридесет лева). На двадесети и на двадесет и пети ден от забавата на всяка погасителна вноска, Кредитополучателят дължи на Кредитодателя заплащането на 40,00 лв.  (четиридесет  лева). Максималният размер на тези нaчислени разходи не може да превишава 180,00 ( сто и осемдесет  ) лева за заемни суми в размер от 801,00 лв. до 1500.00 лв.

2. Кредитополучателят дължи и разходите за извънсъдебно събиране на вземането при забава в плащането, на която и да е от погасителните вноски, които се изразяват в  комисионни, адвокатски хонорари или разходи при ангажиране на човешки ресурс за извънсъдебно събиране на вземането. Тези разходи не могат да надвишават сумата в размер на 150,00 лв. (сто и петдесет лева).

 

 

Тарифа за заемни суми от 1501 лв. до 1800.00 лв.

1.На четвърти и на осми ден от забавата на  всяка погасителна вноска, Кредитополучателят дължи на Кредитодателя заплащането на сума в размер на 40,00 лв. (четиридесет лева). На единадесетият ден от забавата на всяка погасителна вноска, Кредитополучателят дължи на Кредитодателя заплащането на 50,00 лв. (петдесет лева). На двадесети и на двадесет и пети ден от забавата на всяка погасителна вноска, Кредитополучателят дължи на Кредитодателя заплащането на 50,00 лв.  (петдесет  лева). Максималният размер на тези нaчислени разходи не може да превишава 230,00 ( двеста и тридесет  ) лева за заемни суми в размер от 1501,00 лв. до 1800.00 лв.

2. Кредитополучателят дължи и разходите за извънсъдебно събиране на вземането при забава в плащането, на която и да е от погасителните вноски, които се изразяват в  комисионни, адвокатски хонорари или разходи при ангажиране на човешки ресурс за извънсъдебно събиране на вземането. Тези разходи не могат да надвишават сумата в размер на 150,00 лв. (сто и петдесет лева).

 

 

Тарифа за заемни суми от 1801 лв. до 2500.00 лв.

1.На четвърти и на осми ден от забавата на  всяка погасителна вноска, Кредитополучателят дължи на Кредитодателя заплащането на сума в размер на 60,00 лв. (шестдесет лева). На единадесетият ден от забавата на всяка погасителна вноска, Кредитополучателят дължи на Кредитодателя заплащането на 70,00 лв. (седемдесет лева). На двадесети и на двадесет и пети ден от забавата на всяка погасителна вноска, Кредитополучателят дължи на Кредитодателя заплащането на 80,00 лв.  (осемдесет  лева). Максималният размер на тези нaчислени разходи не може да превишава 350,00 ( триста и петдесет ) лева за заемни суми в размер от 1801,00 лв. до 2500.00 лв.

2. Кредитополучателят дължи и разходите за извънсъдебно събиране на вземането при забава в плащането, на която и да е от погасителните вноски, които се изразяват в  комисионни, адвокатски хонорари или разходи при ангажиране на човешки ресурс за извънсъдебно събиране на вземането. Тези разходи не могат да надвишават сумата в размер на 150,00 лв. (сто и петдесет лева).

 

 

1. На четвърти и на единадесети ден от забавата на всяка погасителна вноска Кредитополучателят дължи на Кредитодателя заплащането на сумата в размер на 15,00 лв. (петнадесет лева). На петнадесети,двадесети и на двадесет и пети ден забава от всяка погасителна вноска, Кредитополучателят дължи на Кредитодателя заплащането на сумата в размер на 20,00 лв. ( двадесет лева). На тридесети и на тридесет и пети ден забавата на всяка погасителна вноска, Кредитополучателят дължи на Кредитодателя заплащането на сумата в размер на 25,00 лв. (двадесет и пет  лева). Максималният размер на тези нaчислени разходи не може да надвишава 140,00 (сто и четиридесет ) лева за  потребителски кредити до 500,00 лв., 190,00 (сто и деветдесет) лева за потребителски кредити от 600,00 лв. до 1500,00 лв. и 240,00 (двеста и четиридесет ) лева за потребителски кредити от 1600,00 лв. до 3000,00лв

2. Кредитополучателят дължи и разходите за извънсъдебно събиране на вземането при забава в плащането, на която и да е от погасителните вноски, които се изразяват в комисионни, адвокатски хонорари или разходи при ангажиране на човешки ресурс за извънсъдебно събиране на вземането. Тези разходи не могат да надвишават сумата в размер на 150,00 лв. (сто и петдесет лева).

 

1. На четвърти и на осми ден от забавата на  всяка погасителна вноска, Кредитополучателят дължи на Кредитодателя заплащането на сума в размер на 30,00 лв. (тридесет лева). На единадесетият ден от забавата на всяка погасителна вноска, Кредитополучателят дължи на Кредитодателя заплащането по 40,00 лв. (четиридесет лева). На петнадесети, двадесети и на двадесет и пети ден от забавата на всяка погасителна вноска, Кредитополучателят дължи на Кредитодателя заплащането по 40,00 лв. (четиридесет  лева). Максималният размер на тези нaчислени разходи не може да превишава 1000,00( хиляда ) лева.

2.Кредитополучателят дължи и разходите за извънсъдебно събиране на вземането при забава в плащането, на която и да е от погасителните вноски, които се изразяват вкомисионни, адвокатски хонорари или разходи при ангажиране на човешки ресурс за извънсъдебно събиране на вземането. Тези разходи не могат да надвишават сумата в размер на 500,00 лв. (петстотин лева).

  1. 3. Такси за предоставяне на други услуги:
Вид таксаРазмер на таксата

Такса за издаване на Удостоверение за липса/наличие на задължения

 

 

Такса за ангажиране на представител:

40,00 лв. се заплаща за всяко издаване на Удостоверение, Кредитополучателят, заплаща посочената такса по банков път по следната банкова сметка: „УниКредит Булбанк“ АД, IBAN: BG 89 UNCR 7000 1516 285 493; BIC:UNCRBGSF.

Получаването на удостоверението става на личния email адрес на Кредитополучателя в срок до 2 работни дни от постъпване на таксата по банковата сметка на Дружеството или по куриер на посочен от Кредитополучателя адрес, в срок до 5 работни дни от постъпване на таксата по банковата сметка на Дружеството. 

 

1000 лв. за ангажиране на представител или адвокат на Дружеството, при нужда за явяване пред друга институция или Нотариус във връзка с рефинансиране на ипотечен заем. Посочената такса следва да се заплати по банков път по следната банкова сметка: „УниКредит Булбанк“ АД, IBAN: BG 89 UNCR 7000 1516 285 493; BIC:UNCRBGSF, до 5 работни дни преди желаната дата за ангажиране на представител.

 

 

* Разходите за извънсъдебно събиране на вземането се изразяват в изпращането на напомнителни писма, уведомления, покани, електронни съобщения и/или текстови съобщения /SMS/, провеждането на телефонни разговори, на посещения на адреса на Кредитополучателя или неговата месторабота, извършени от представител на Кредитодателя, с цел връчване на напомнителни писма, уведомления и/или покани, както и комисионни, адвокатски хонорари или разходи при ангажиране на човешки ресурс за извънсъдебно събиране на вземането.

 

Настоящата Тарифа е приета с решение на ОС на „ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ “ ООД и влиза в сила от 19.07.2019г.