Етичен кодекс

Етичен кодекс на Финансова Институция ,,Интернешънъл Саламанка Капитал" ООД, (International Salamanca Capital Ltd.)


С настоящите правила "Интернешънъл Саламанка Капитал" ООД, ( International Salamanca Capital Ltd.) твърдо заявява ангажираността си към пазара напредоставяне на бързи кредити и заеми в съответствие с най-високите стандарти набизнес етиката. "Десетте етични правила" подсилват базисната идея на нашата политика,а именно поддържането на ясни и прозрачни правила при кредитиране, справедливи пазарни условия и ангажимент към всички наши клиенти

 1. Клиентите са ни първо място

  "Интернешънъл Саламанка Капитал" ООД, ( International Salamanca Capital Ltd.) е една от първите регистрирани небанкови финансови институции в България. Като пионер в областта на бързите кредити ние развиваме дейността си от 2009 година и до днес. Ние сме българската финансова компания.

 2. Пълна Прозрачност на нашите условия

  Пълните условия, при които отпускаме заеми се разясняват преди подписване на Договора. Лихвените проценти, начините им на изчисляване, както и всякаква допълнителна информация, необходима на клиента са винаги на разположение.

 3. Достоверна Реклама от ,,Интернешънъл Саламанка Капитал" ООД, ( International Salamanca Capital Ltd.)

  "Интернешънъл Саламанка Капитал" ООД, (International Salamanca Capital Ltd.) рекламира своите продукти и услуги чрез отговорни рекламни кампании, които не подвеждат своите клиентите.

 4. Отговорно Отпускане на Кредит.

  Отпуснатите кредити се съобразяват винаги с възможностите на потребителя.

 5. Обратна връзка с Нас

  "Интернешънъл Саламанка Капитал" ООД, (International Salamanca Capital Ltd.) непрекъснато е на разположение на своите клиенти при възникнали неясноти относно всеки елемент от Договора и Условията към него. Гарантираме изцяло правото на информация на клиента по всяко време на тел: +359 877 99 99 60.

 6. Защита за нашите клиенти

  "Интернешънъл Саламанка Капитал" ООД, (International Salamanca Capital Ltd.) не толерира порочните способи за влияние и натиск върху потребители в безизходица и апелира към толерантност от страна на всички други небанкови финансови институции.
  При всякакви нередности и претенции, клиентите могат да ни сигнализират
  на тел. + 359 877 99 99 60
  или на e-mail: office@happycerdit.bg.

 7. Сигурност на личните данни на нашите клиенти

  Клиентите на "Интернешънъл Саламанка Капитал" ООД, ( International Salamanca Capital Ltd.) може да се чувстват спокойни за своите лични данни, защото използваме надеждна и сигурна система за защита на личните данни. Не допускаме никакви злоупотреби, нарушения и измами.

 8. Отговорни на Българския Пазар

  "Интернешънъл Саламанка Капитал" ООД, ( International Salamanca Capital Ltd.) работи за целите, напредъка и развитието на пазара на небанковото потребителско кредитиране.Наш приоритет е повишаване нивото и качеството на предоставяните кредитни продукти и услуги за крайния потребител.

 9. Законност на Договорите и Общите Условия

  "Интернешънъл Саламанка Капитал" ООД, ( International Salamanca Capital Ltd.) работи при стриктното спазване на европейското и националното законодателство,вътрешните правила и процедури, правилата за професионално поведение в своите отношения с клиенти,партньори и конкуренти. Договорите и Условията се актуализират винаги с оглед на новите изисквания на Закона за защита на потребителите и Закона за потребителския кредит с писмо изх.No: Ц03 от 07.02.2013г. на Комисията Зз Защита на Потребителите че Договорите с Общи Условия за потребителски кредит предлагани от "Интернешънъл Саламанка Капитал " ООД, ( International Salamanca Capital Ltd.) не се съдържат неравноправни клаузи по смисъла на чл.143 от ЗЗП.

 10. Спазване на Етичните правила от "Интернешънъл Саламанка Капитал" ООД, (International Salamanca Capital Ltd.)

  "Интернешънъл Саламанка Капитал" ООД, ( International Salamanca Capital Ltd.) е компания с изградени традиции и принципи. Считаме себе си за една от най-отговорните небанкови финансови институции на пазара, която стриктно провежда и осъществява своята дейност съобразно "Десетте етични правила". Категорично се разграничаваме от всякакви практики и методи на нелоялно и непрозрачно отношение към потребителите на пазара при предоставяне на потребителски бързи кредити и заеми.